Tran Quoc Hung
Tran Quoc Hung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 48 lượt xem

Nhờ hỗ trợ ng thức tính tổng 2 điều kiện Điều kiện 1 là mã khách hàng

Nhờ hỗ trợ công thức tính tổng 2 điều kiện: Điều kiện 1 là mã khách hàng thay đổi theo dòng, điều kiện 2 là mã tk cố định 3311. trên 1 sheet bảng tổng hợp nhiều tk cảm ơn nhiều

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 48 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tran Quoc Hung 00:05 - May 16, 2022

Chào bạn bạn xem chương 13 bài 144.5 hàm sumifs nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội