Trần Thị Trà Giang
Trần Thị Trà Giang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 67 lượt xem

Cho mình sao dữ liệu của mình không sum dc như bên dưới nhé formulas đã định

Cho mình hỏi, sao dữ liệu của mình không sum dc như bên dưới nhé, formulas đã định dạng là automatic, và ko có lỗi vòng lặp nhé.Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 67 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Trà Giang 12:05 - May 23, 2022

Chào bạn bạn kiểm tra cột e dữ liệu có phải kiểu số không nhé

=isnumber(E2) xem có ra true không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông