Bùi Ngọc Trịnh
Bùi Ngọc Trịnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 37 lượt xem

e muốn tổng hợp các file lẻ trong một folder thành một file tổng Mỗi file

e muốn tổng hợp các file lẻ trong một folder thành một file tổng . Mỗi file lẻ đó là một sheet trong file tổng này . Cách la,f như thế nào có thể hướng dẫn e với

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 37 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Ngọc Trịnh 15:05 - May 24, 2022

chào bạn bạn cần phải dùng vba hoặc power query để thực hiện thao tác này nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=kvBIk

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội