Nguyễn Yến
Nguyễn Yến
Thảo luận 4 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

về cách xử lí tự động khi biểu đổ không có dữ liệu

Thầy ơi cho em hỏi, về cách xử lí tự động khi biểu đổ không có dữ liệu với ạ

Thảo luận 4 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 11:05 - May 28, 2022

vì vẽ biểu đồ tư động theo dữ liệu, nên có nhiều lúc dữ liều đầy đủ thì biểu đồ hiển thị, nhưng nếu thiếu thì biểu đồ sẽ bị ntn. Nên nhờ Thầy hướng dẫn cách xử lí tự động, nếu dũ liệu không có thì biểu đồ sẽ bỏ qua dữ liệu trống

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 11:05 - May 28, 2022

Nếu muốn biểu đồ không hiển thị những giá trị số 0 (bỏ qua dữ liệu trống) thì bạn thay số 0 thành giá trị #N/A nhé (bằng cách sử dụng hàm =NA() là sẽ sinh ra giá trị #N/A thôi).

Giá trị #N/A sẽ không hiển thị trên biểu đồ.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 14:08 - Aug 06, 2022

GV cho e hỏi a? sao e đặc con chuột vào bản đồ rồi nhấn F2 đặc dấu = ko dc a? nhưng khi đặt con chuột ngoài bản đồ thì e đặt tên dc a? nhờ GV chỉ giúp cảm ơn nhiều!

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Yến 14:08 - Aug 06, 2022
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội