Hai Nguyen Son
Hai Nguyen Son
Thảo luận 6 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 147 lượt xem

có thể giúp em tạo vùng ở giữa (để đánh giá vùng đạt chỉ tiêu)

Chào Thầy,


Thầy có thể giúp em tạo vùng  ở giữa (để đánh giá vùng đạt chỉ tiêu) và kết hợp với bảng dữ liệu để chia màu (Ví dụ: Người làm ca ngày màu xanh, người nghỉ màu đen và người làm đêm màu đỏ.


Cảm ơn thầyThảo luận 6 câu trả lời
Lượt xem 147 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 08:12 - Dec 21, 2020

Chào bạn,

để làm được yêu cầu này cần có bảng dữ liệu. Bạn có thể vui lòng gửi kèm file dữ liệu mẫu kèm theo câu hỏi được không?

Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 09:12 - Dec 21, 2020
Thầy cho em xin địa chỉ gmail để em add share. 
Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 09:12 - Dec 21, 2020

Bạn có thể chia sẻ file thông qua google Drive nhé.

Khi chia sẻ link trong drive, bạn chọn mục "nhận đường liên kết" => trong phần này bạn đặt quyền truy cập cho "bất kỳ ai có đường liên kết này".

(các tài liệu bạn có thể đặt dưới dạng file mẫu, thông tin mang tính chất minh họa, không cần thông tin gốc và chia sẻ dạng Public)

Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 10:12 - Dec 21, 2020

Hi Thầy,

Em gửi lại link liên kết

https://drive.google.com/drive/u/0/fo...

Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 10:12 - Dec 21, 2020

File không đúng với câu hỏi của bạn ban đầu. Bạn kiểm tra lại nhé. Phần câu hỏi về VBA mình đã trả lời rồi.

Vỗ tay vỗ tay
Hai Nguyen Son 16:12 - Dec 21, 2020

Thanks Thầy,

Để em soạn lại dữ liệu em gửi lên sau.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông