Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

oie sử dụng theo đúng ng thức nhưng khi ra kết quả chỉ trả về ngày thường

Thầy oi,e sử dụng theo đúng công thức nhưng khi ra kết quả chỉ trả về ngày thường -1 và ngày nghỉ tuần không ra kết quả ngày nghỉ lễ ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Hiền 08:05 - May 30, 2022

Chào bạn bạn đẩy file mình đang làm lên nhé

Https://gitiho.com/blog/huong-dan-upl... 

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội