Trần Thị Thu Hà
Trần Thị Thu Hà
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 363 lượt xem

Bảng ng của đơn vị mình tính theo giờ sau khi kết thúc tháng sẽ tổng

Bảng công của đơn vị mình tính theo giờ, sau khi kết thúc tháng sẽ tổng sum giờ và chia lại cho hệ số 8. Mình có cách thức nào tính giờ nhưng loại trừ đi ngày lễ, chủ nhật không?


Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 363 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Thu Hà 14:07 - Jul 30, 2021

Chào bạn bạn phải tìm ra ngày đó là ngày lễ đã nhé, và ngày lễ đó có thể là dạng số song song với cột ngày tháng, tiếp đó bạn sử dụng công thức sumifs nhưng với điều kiện khác ngày lễ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội