Vu Van Tuyen
Vu Van Tuyen
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 36 lượt xem

tính tổng sai rồi

Thày tính tổng sai rồi

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 36 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vu Van Tuyen 09:05 - May 30, 2022

Chào bạn bạn có thể cho gitiho biết tính tổng có điều kiện sai ở đâu được không?

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội