Đặng Sơn Bá
Đặng Sơn Bá
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 46 lượt xem

chào ạ e muốn viết đoạn code giá trị tại 1sheets dò tìm tên của các sheets

chào Thầy ạ, e muốn viết đoạn code: giá trị tại 1sheets, dò tìm tên của các sheets nếu trùng vs gtri tại sheets đó thì gán gtri vào sheet đó, ngược lại nếu gtri đó k trùng tên sheet nào thì copy sheets và đặt tên trùng vs gtri đó, nhờ Thầy hướng dẫn ạ!
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 46 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Sơn Bá 17:06 - Jun 02, 2022

Chào bạn phần này bạn dùng vòng lặp là được nhé, trong vòng lặp có điều kiện if nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Sơn Bá 17:06 - Jun 02, 2022

e viết ntn nhưng k đúng về phần đk ạ. e đang vướng về phần chạy đk

Vỗ tay vỗ tay
Đặng Sơn Bá 20:06 - Jun 02, 2022

e làm được rồi ạ

Sub CopDL()

Dim tong_sheets As Long

 tong_sheets = Application.Sheets.Count

For i = 2 To tong_sheets + 1

    If Sheets(2).Range("M6").Value = Sheets(i - 1).Name Then

        Sheets(i - 1).Range("b3").Value = 5

        Exit Sub

    ElseIf i > tong_sheets Then

        Sheets(2).Copy After:=Sheets(2)

        Sheets(3).Name = Sheets(2).Range("M6").Value

 'Sheets("MENU").Range("M9").Copy Worksheets(i).Range("M9")

    End If

Next i

End Sub

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội