Phạm Thị Việt Anh
Phạm Thị Việt Anh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 204 lượt xem

em sử dụng ng thức mà ko ra dc ngày lễ ý ạ

em sử dụng công thức mà ko ra dc ngày lễ ý ạ
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 204 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Thị Việt Anh 00:06 - Jun 06, 2022

Bạn cần xem lại ngày trong danh sách ngày lễ của bạn đã chính xác chưa. Có thể dùng hàm MONTH kiểm tra lại số tháng của các giá trị ngày trong danh sách này xem là tháng mấy.

Nếu lỗi hoặc tháng sai thì bạn có thể đang nhập theo chế độ THÁNG TRƯỚC - NGÀY SAU => bạn cần đặt lại cách ghi nhận ngày theo Ngày trước - Tháng sau (trong control pannel > region > short date), sau đó nhập lại ngày trong danh sách ngày lễ cho đúng.

Bạn có thể xem video hướng dẫn cách nhập đúng giá trị ngày tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=IZzXG...

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông