Nguyễn Trang Nhung
Nguyễn Trang Nhung
Thảo luận 3 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 50 lượt xem

Bảng kê hàng nhập kho STT Ngày nhập Tên hàng Số lượng Đơn giá Trị giá































































































































































Bảng
kê hàng nhập kho
STT Ngày
nhập
Tên
hàng
Số
lượng
Đơn
giá
Trị
giá
Thuế Cước
chuyên chở
Cộng
1 18/01/2019 Ghế 50 150,000 7,500,000 5% 250,000 8,125,000
2 25/01/2019 Giường 28 1,200,000 33,600,000 5% 84,000 35,364,000
3 28/01/2019 Tủ 9 850,000 7,650,000 5% 27,000 8,059,500
4 04/02/2019 Nệm 22 200,000 4,400,000 10% 66,000 4,906,000
5 05/02/2019 Tivi 120 2,500,000 300,000,000 10% 600,000 330,600,000
6 10/02/2019 Bàn 19 1,600,000 30,400,000 10% 57,000 33,497,000
  Tổng cộng 383,550,000   1,084,000 420,551,500






Kiểm tra
  Kết quả chưa chính xác
  Kết quả đúng
Thảo luận 3 câu trả lời
Lượt xem 50 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trang Nhung 22:06 - Jun 06, 2022
thầy xem giúp em xem tại sao ra % rồi mà vẫn sai ạ

hàm của em

=IF(MONTH(B3)=1,"5%","10%")


Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trang Nhung 22:06 - Jun 06, 2022

Do cách viết 5% và 10% bạn đặt trong dấu nháy kép. Việc này khiến giá trị 5% và 10% ở dạng Text chứ không phải số %. Do đó không giống với đáp án thôi.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Trang Nhung 18:06 - Jun 07, 2022

vâng em cảm ơn thầy

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội