Dương Thị Thanh Tâm
Dương Thị Thanh Tâm
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 72 lượt xem

e đặt ng thức sumifs để tính tổng dữ liệu cho các tháng thì thấy kết

Cho em hỏi e đặt công thức sumifs để tính tổng dữ liệu cho các tháng thì thấy kết quả là có đến tháng 8 còn từ tháng 9 không hiện kết quả

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 72 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thanh Tâm 18:07 - Jul 01, 2022

Bạn đang dùng data nào bạn nhỉ 

Vỗ tay vỗ tay
Dương Thị Thanh Tâm 13:07 - Jul 03, 2022

dạ em đã xử lý rồi ạ do vùng của e chưa đến ạ

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội