Lương Minh Dương
Lương Minh Dương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 70 lượt xem

Bài 18 có thể ghi ng thức hàm SumIfs áp dụng cho Date và hàm CountIfs để cho

Bài 18: Thầy có thể ghi công thức hàm SumIfs áp dụng cho Date và hàm CountIfs để cho những học viên chưa thạo về Excel có thể thực hành trong file bài giảng được không ạ? Tks 

Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 70 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lương Minh Dương 14:06 - Jun 21, 2022

Điều kiện dạng Date bạn cũng làm theo tham chiếu như này: 

Để thanh thạo hơn về SumIfs và CountIfs, thì bạn có thể tham khảo Bài viết chuyên môn này trên Blog của Gitiho bạn nha:  https://gitiho.com/blog/ham-sumifs-co...

Vỗ tay vỗ tay
Lương Minh Dương 09:06 - Jun 23, 2022

Cảm ơn thầy nhiều

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội