Phan Trung
Phan Trung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 79 lượt xem

có thể cho xin mẫu contract tiếng Anh không ạ

Thầy có thể cho xin mẫu contract tiếng Anh không ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 79 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan Trung 11:07 - Jul 04, 2022
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội