Nguyễn Tùng
Nguyễn Tùng
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 125 lượt xem

em gửi bài tập

em gửi bài tập

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 125 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tùng 14:07 - Jul 06, 2022

Bạn làm đúng rồi nhé. Tuy nhiên phần ngày kia nên định dạng lại cho đẹp

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tùng 15:07 - Jul 10, 2022

e gửi bài ạ! nhờ GV xem giùm cảm ơn nhiều ả!https://drive.google.com/file/d/101S0WiRkA_aebyhMNvI-Kdsnl_EHx6q5/view?usp=sharing

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tùng 10:07 - Jul 12, 2022

Mình không xem được file do bị giới hạn quyền truy cập. Bạn có thể đặt lại quyền khi chia sẻ file nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tùng 21:08 - Aug 20, 2022

Mình gửi đáp an

Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Tùng 09:08 - Aug 22, 2022

Bạn làm đúng rồi nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông