Nguyễn Thị Hiền
Nguyễn Thị Hiền
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 10 lượt xem

Khi xuất báo cáo từ power BI cho người đọc k cài ứng dụng thì người nhận

Khi xuất báo cáo từ power BI cho người đọc k cài ứng dụng thì người nhận có xem được báo cáo trực quan không ạ

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 10 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Tuấn Ba [Chuyên gia] 15:08 - Aug 05, 2022

Bạn có thể xuất dạng web bạn nhé.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTQ5ODU4ZDAtYjFiNS00NzQ5LWJjMTMtYjlkYmM4MWE5MzcyIiwidCI6ImYzYjIzZGI0LWQxNzEtNDAwNy04ZTA1LTk0NmRmOTE4MzI0YyIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội