Phan thu hang
Phan thu hang
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 125 lượt xem

Công thức tính số dư đầu kỳ không chạy thì làm thế nào?

Cô ơi, em nhờ cô kiểm tra sao em làm công thức tính số dư đầu kỳ ở ngoài bảng mà em thấy công thức không chạy ạ?

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 125 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phan thu hang 07:09 - Sep 28, 2022

cthuc bạn xem ở file mẫu hôm mình có gửi cho bạn rồi đúng k

https://www.mediafire.com/file/pvb996n3e51jajc/File-NKC_mau.xlsx/file

còn lỗi k chạy dc khi lên công thức thường nó là:

  • định dạng sai, vd định dạng lúc để text lúc để numb
  • vùng dữ liệu k đồng nhất, vd tk lúc bạn để 111, lúc để 1111 thì k nhận diện dc
  • check lại đối số, tham số trong công thức cho đúng cấu trúc
Vỗ tay vỗ tay
Phan thu hang 14:09 - Sep 28, 2022

em làm hoài cũng không ra kết quả, nhờ cô hỗ trợ với. toàn bộ các phần xác định số dư đầu kỳ ngoài bảng, nếu chạy dữ liệu một khoảng thời gian bất kỳ nó không ra được dữ liệu. em đang bị vướng hai sheet “sổ cái” và “sổ chi tiết” 

Vỗ tay vỗ tay
Phan thu hang 14:09 - Sep 28, 2022
Vỗ tay vỗ tay
Phan thu hang 14:09 - Sep 28, 2022
Vỗ tay vỗ tay
Phan thu hang 10:10 - Oct 02, 2022
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội