Nguyễn Quang Quí
Nguyễn Quang Quí
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 106 lượt xem

Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế như thế nào?

Dạ cô ơi cho e hỏi để điều chỉnh đăng ký thuế là mình trực tiếp đế cơ quan thuế đề nộp đúng không ạ? Nếu người khác đi thay thì mình có thực hiện ủy quyền không cô? Hồ sơ thay đổi thông tin gồm những gì ạ? Cho em xin mẫu tờ khai thay đổi thông tin với. Em xin cảm ơn cô

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 106 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Quang Quí 10:09 - Sep 28, 2022

Chào em,

Theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật quản lý thuế về đăng ký thuế, có quy định hướng dẫn đăng ký sửa thông tin mã số thuế cá nhân.

Đối với người lao động khi điều chỉnh thông tin đăng ký thuế thì cập nhật thông tin mới theo theo hướng dẫn dưới đây. Người nộp thuế trực tiếp nộp hồ thay đổi thông tin bằng bản giấy (theo điểm c, khoản 1, Điều 13 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ) hồ sơ đăng ký thuế gồm:

Trường hợp 1: Người nộp thuế thay đổi thông tin trực tiếp với cơ quan thuế

Hồ sơ gồm:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư này để thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc;

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của cá nhân trên các Giấy tờ này có thay đổi.

– Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc Giấy khai sinh (đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi); bản sao không yêu cầu chứng thực hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài) nếu thông tin đăng ký thuế của người phụ thuộc trên các Giấy tờ này có thay đổi.

Thứ hai: Người nộp thuế thay đổi thông tin qua cơ quan chi trả thu nhập

– Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Bước 1: Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập.

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư này. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

– Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Bước 1: Cá nhân gửi Bản sao không yêu cầu chứng thực các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập.

Bước 2: Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Các mẫu tờ khai cô có để thông tin ở trên, em thuộc trường hợp nào thì sử dụng mẫu đó nhé. Cảm ơn em!

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội