Thu Hoài
Thu Hoài
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 337 lượt xem

Lỗi không thực hiện được hàm SUMIFS thì khắc phục thế nào?

Tại sao mình bấm công thức cứ bị báo lỗi phần chọn vùng ngày bán ạ?

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 337 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Thu Hoài 08:11 - Nov 22, 2022

Bạn kiểm tra trong namerange xem đã có tên là Ngày_Bán chưa?

bạn có thể ấn F3 hoặc Fn+F3 để kiểm tra nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Thu Hoài 10:11 - Nov 22, 2022

Namerange đã có tên ngày bán, nhưng sau khi gộp điều kiện cho ngày bán thì báo lỗi như thế này, bạn có thể hướng dẫn chi tiết đoạn này giúp mình k ạ

Vỗ tay vỗ tay
Thu Hoài 10:11 - Nov 22, 2022
Vỗ tay vỗ tay
Thu Hoài 15:11 - Nov 22, 2022

Công thức của bạn vẫn đúng bạn đẩy file lên gitiho kiểm tra nhé,.

Vỗ tay vỗ tay
Thu Hoài 11:11 - Nov 25, 2022

bạn thiếu chữ SUMIFS sau dấu bằng á. Bạn thử lại xem sao

Vỗ tay 1 vỗ tay
Câu hỏi liên quan
© 2020 - Bản quyền của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ Thông tin và Truyền thông