Hà Văn Linh
Hà Văn Linh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 1 vỗ tay
Lượt xem 179 lượt xem

Làm thế nào để tính số tháng giữa 2 khoảng thời gian trong Excel?

Ví dụ muốn tính từ ngày 14/2/2015 đến ngày 14/7/2020 có bao nhiêu tháng thì dùng công thức Excel như thế nào vậy ạ?

Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 179 lượt xem
Vỗ tay 1 vỗ tay
Hà Văn Linh 10:11 - Nov 22, 2022

Bạn dùng hàm như sau nhé

=datedif(ngaybatdau, ngayketthuc,"m")+1

với ngày bắt dầu là 14/2/2015, ngày kết thúc là 14/07/2020

Vỗ tay 1 vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông