Kiều Hoa
Kiều Hoa
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 115 lượt xem

Khi tính giá thành chỉ cần lấy tổng giá vốn chia...

Khi tính giá thành chỉ cần lấy tổng giá vốn chia cho SL SP Hoàn thành, tại sao lại chia cho cả BTP dỡ dang?khi tính giá vốn mỗi tháng mình lấy giá thành nhân với SL xuất kho, còn BTP dỡ dang sẽ chuyển qua kỳ sau để tính giá vốn và giá thành của kỳ sau, nếu lúc tính giá thành chia cho cả BTP dỡ dang thì có phải BTP dỡ dang lại được tính 2 lần sao?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 115 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Kiều Hoa 01:03 - Mar 05, 2019
cảm ơn bạn đã góp ý nha!
dở dang thì nó không thể là sốchính xác, khi trong kỳ đã xuất cp ra để sx 1 sp thì sp đó đã là dở dnag của lỳ đó rồi, nên số dư còn lại sẽ đẩy vào dd bạn ạ, còn kỳ sau tập hợp theo đối tượng mới chứ không lấy 2 lần dc.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông