Lê Thị Thanh Hương
Lê Thị Thanh Hương
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 150 lượt xem

Cô cho e hỏi là mình đang áp dụng đánh giá sản...

Cô cho e hỏi là mình đang áp dụng đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo NVL trực tiếp nhưng trong bài cộng cả chi phí nhân công và chi phí SX chung vẫn được ah?
Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 150 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thanh Hương 23:07 - Jul 15, 2018
Phân bổ cp theo nguyên vật liệu trực tiếp bạn ah.
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thanh Hương 14:07 - Jul 16, 2018
Phân bổ CP theo nguyên liệu trực tiếp thì e hiểu rồi. Ở đây e hỏi là phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ cơ. Trong bảng tổng hợp giá thành cô tính Đơn giá = Tổng giá vốn/(SL sp hoàn thành + SL sp dở dang). Mà tổng giá vốn = CPDD đầu kỳ + tất cả CP PS trong kỳ (621,622,627). Nếu đánh giá sp dở dang cuối kỳ theo NVL trực tiếp thì chỉ lấy 621 thôi chứ ạ. Cô giải thích giúp e
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thanh Hương 15:07 - Jul 16, 2018
Nếu đánh giá spdd cuối kỳ theo nguyên liệu thì bạn chỉ cần tập hợp cp nguyên liệu. còn các cp khác tính vào sp hoàn thành.
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thanh Hương 15:07 - Jul 16, 2018
Bạn có thể lựa chọn pp đánh giá dở dang cho tiện nhất. Bởi phần chi phí dở dang sẽ là phần không kiểm tra nếu trong kỳ quyết toán.
Vỗ tay vỗ tay
Lê Thị Thanh Hương 19:07 - Jul 16, 2018
Vâng, cảm ơn cô
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội