Cẩm Tú
Cẩm Tú
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 166 lượt xem

Cho hỏi trong BC luu chuyển tiền tệ , muc 60, tiền...

Cho hỏi trong BC luu chuyển tiền tệ , muc 60, tiền tương dương tiền la lấy số liệu nào trong bảng cân đối TK vậy, ( 110-CDTK ) không hỏi, lấy số liệu tù TK nào
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 166 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Cẩm Tú 16:03 - Mar 28, 2019
mục 60: tiền và tương đương tiền đầu năm hả bạn? Lấy dư nợ đầu của tk 112+111 ở cân đối ps đó bạn
Vỗ tay vỗ tay
Cẩm Tú 20:03 - Mar 28, 2019
dạ em cám ơn cô
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội