Nguyễn Thị Lộc
Nguyễn Thị Lộc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 83 lượt xem

Cô cho em hỏi TK 242 theo TTư 133 trong báo cáo lưu chuyển...

Cô cho em hỏi TK 242 theo TTư 133 trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ được đưa vào mã sỗ 02 hay mã số 21 ạ. Sao em thấy có cty đưa và mã số 02 , có cty khác lại đưa vào mã số 21
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 83 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lộc 23:10 - Oct 24, 2019
trong bc lưu chuyển iền tệ thì xác định chỉ tiêu theo k đối ứng, nếu để đối ứng là công nợ 331 thì chỉ tiêu sẽ khác khi đối ứng bạn để là 242.
VD: Nợ 331 - có 111 (lúc mua về treo vào công nợ rồi mới hạch toán thanh toán) sẽ khác với Nợ 242 - có 111 (thanh toán trực tiếp)
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Lộc 13:10 - Oct 25, 2019
Trường hợp của em là mua chữ ký số trả tiền liền rồi phân bổ vào chi phí theo từng tháng. Em thấy có cty mua chữ ký số trả tiền ngay và TK 242 được đưa vào chỉ tiêu 21, còn bài của cô cũng mua chữ ký số trả tiền ngay mà đc đưa vào chỉ tiêu 02. Em không hiểu lắm chỗ này
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội