Hà hồng sơn
Hà hồng sơn
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 146 lượt xem

Cô cho em hỏi thuế thu nhập hiện hành và giữ lại...

Cô cho em hỏi thuế thu nhập hiện hành và giữ lại khác nhau như thế nào cho một ví dụ dễ hiểu để em phân biệt chỗ này
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 146 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội