Đoàn Duy Thành
Đoàn Duy Thành
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 218 lượt xem

Bên bảng trích khấu hao tài sản cố...

Bên bảng trích khấu hao tài sản cố định, cột tài khoản chi phí phải là: 6274 chứ chị..
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 218 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội