Nguyễn Thị Quyến
Nguyễn Thị Quyến
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 228 lượt xem

Thời điểm nào thì bắt đầu hạch toán TSCĐ sau khi mua về?

Cô ơi mình mua tài sản cố định về hạch toán nv mua rồi, vậy mình trích khấu hao TSCĐ mình có hạch toán khấu hao của tháng đó vào NKC không?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 228 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Quyến 23:03 - Mar 16, 2018
TS bạn đưa vào sd ngay thì cuối tháng làm bút toán trích khấu hao tscđ nhé.
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Quyến 10:03 - Mar 17, 2018
Khi xuất dùng ts thù bắt đầu trích khấu hao bạn nhé, và cuối tháng hach toán số tiền khấu hao đó vào NKC
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội