Nguyen Hoang Thai
Nguyen Hoang Thai
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 129 lượt xem

Để tải tài liệu pdf trong phần 10 làm sao thầy

Để tải tài liệu pdf trong phần 10 làm sao thầy
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 129 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyen Hoang Thai 10:05 - May 02, 2019
Phần này không phải file pdf mà là dạng bài viết trực tiếp.
Chủ yếu nội dung đó mô tả cho file excel tính lương net-gross thôi.
Bạn có thể copy paste về file word nội dung đó để xem offline.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội