Phạm Hương Anh
Phạm Hương Anh
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 77 lượt xem

Ở bài cuối cùng lương GROSS và NET, phần Thuế thu nhập...

Ở bài cuối cùng lương GROSS và NET, phần Thuế thu nhập cá nhân viết sai công thức Dấu trừ thành Cộng đúng ko ạ?

Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức:

=VLOOKUP($F$22,TNCN_BangTinh,2,1)
*($F$22-INDEX(ThongTin!$D$93:$D$99,MATCH($F$22,ThongTin!$D$93:$D$99,1)))
+VLOOKUP($F$22,TNCN_BangTinh,4,1)
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 77 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Hương Anh 12:06 - Jun 17, 2019
đúng phải là Thuế thu nhập cá nhân được tính theo công thức:

=VLOOKUP($F$22,TNCN_BangTinh,2,1)
*($F$22-INDEX(ThongTin!$D$93:$D$99,MATCH($F$22,ThongTin!$D$93:$D$99,1))) -VLOOKUP($F$22,TNCN_BangTinh,4,1)
Vỗ tay vỗ tay
Phạm Hương Anh 15:06 - Jun 17, 2019
Có 2 cách tính thuế TNCN đó:
Cách cộng với mức chênh lệch
Cách trừ với mức chênh lệch
2 cách này thì mức chênh lệch sẽ khác nhau. Dùng 1 trong 2 cách.
Em tham khảo bài này để biết cách tính dạng cộng chênh lệch:
https://blog.hocexcel.online/xay-dung...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội