hoaithuong1504fico@gmail.com
hoaithuong1504fico@gmail.com
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 181 lượt xem

E muốn hỏi về chênh lệch tỉ giá khi đánh...

E muốn hỏi về chênh lệch tỉ giá khi đánh giá lại các tài khoản tiền tệ cò gốc ngoại tệ, khi nào thì cần tới tài khoản 413 và tại sao phải đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, mình không đánh giá được không ?! cty tầm cỡ thế nào thì mới gặp tài khoản 413
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 181 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội