Hao Tran
Hao Tran
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 166 lượt xem

CÔ CHO EM HỎI CHÚT. KHI THÀNH VIÊN...

CÔ CHO EM HỎI CHÚT. KHI THÀNH VIÊN CHƯA GÓP ĐỦ SỐ VỐN NHƯ TRÊN GIẤY PHÉP KD THÌ SÔ TIỀN NÀY HT NTN Ạ?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 166 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Hao Tran 13:03 - Mar 01, 2018
Trường hợp doanh nghiệp chưa góp đủ số vốn đăng ký mà hết góp vốn thì kế toán theo dõi sang tài khoản phải thu khác. Nhưng lưu ý là vốn góp theo đăng ký chưa đủ thì các cp vay không dc tính khi xác định thuế tndn nhé bạn
Vỗ tay vỗ tay
Hao Tran 14:03 - Mar 01, 2018
NHƯ VẬY NẾU GÓP ĐƯỢC BN THÌ HẠCH TOÁN: N111,112/C4111. CÒN SỐ TIỀN THIẾU HTOAN: N1383/CO4111 ĐÚNG KHÔNG Ạ?
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội