Vũ Thùy Dương
Vũ Thùy Dương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 214 lượt xem

Mình đang làm phần lấy thông tin từ...

Mình đang làm phần lấy thông tin từ NKC sang sổ cái, nhưng điền công thức ở cột ngày tháng ghi sổ mãi mà không được, Web có hỗ trợ trực tuyến được không
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 214 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Vũ Thùy Dương 16:03 - Mar 05, 2018
=IF(AND(OR(LEFT(NKC!I9,3)=SoCai!$I$1,LEFT(NKC!J9,3)=SoCai!$I$1),NKC!C9<=SoCai!$I$2,NKC!C9>=SoCai!$I$3),NKC!C9,""). Ở trang sổ cái, cột ngày tháng ghi sổ mình đã gõ đi gõ lại mà vẫn không được, giúp mình với
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội