Đào phương
Đào phương
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 130 lượt xem

Ai không làm được bài này thử...

Ai không làm được bài này thử thêm dấu ' vào trước các số của cột dữ liệu các tài khoản copy từ danh mục các tài khoản sang (thực hiện từ phần 1 lúc khởi tạo data validation) xem.
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 130 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đào phương 15:05 - May 02, 2018
cảm ơn b, mình làm theo b mới đc !
Vỗ tay vỗ tay
Đào phương 21:07 - Jul 24, 2018
Để đỡ mất công phải thêm dấu ' vào trước các số của cột dữ liệu các tài khoản copy từ danh mục các TK sang như bạn nói thì khi dùng hàm, trước hàm LEFT mình dùng thêm hàm VALUE nữa
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội