Lại Bích Ngọc
Lại Bích Ngọc
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 190 lượt xem

Cô ơi cho em hỏi chút ạ, công thức...

Cô ơi cho em hỏi chút ạ, công thức tham chiếu thông tin khách hàng trong sổ Nhật Ký chung được quy định ntn ạ, em chưa hiểu công thức lắm
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 190 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Lại Bích Ngọc 11:03 - Mar 21, 2018
=IF($M9="","",VLOOKUP($M9,Doi_tac!$B$5:$F$54,2,0))
VD ở ô tên khách hàng nhé, em dùng hàm if để đặt điều kiện nếu ô "đối tác" không có dữ liệu thì sẽ có kq trắng, nếu có dữ liệu ta tham chiếu bên danh mục khách hàng, nhà cc sang.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội