Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Ngọc
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 194 lượt xem

cô ơi trong file mẫu danh mục đối tác file...

cô ơi trong file mẫu danh mục đối tác file sẵn có hay em lấy thông tin trong bộ sổ hay lấy từ đâu a?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 194 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc 16:03 - Mar 28, 2018
Danh mục đối tác thì bạn sẽ nhập vào khi có phát sinh đối tác mới bạn nhé
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Ngọc 10:03 - Mar 29, 2018
vâng ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội