PHAN THỊ OANH
 PHAN THỊ OANH
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 132 lượt xem

em không hiểu bôi màu ngày chủ nhật tại sao trong Format values where for mula

em không hiểu bôi màu ngày chủ nhật, tại sao trong Format values where for mula is true: = C$5="CN", giải thích dùm em tại sao lại dùng công thức này, làm sao biết công thức này = C$5="CN" để đánh vào
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 132 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
 PHAN THỊ OANH 15:02 - Feb 27, 2020
Chào bạn C$5="CN" do hàng thứ 5 được đánh dấu là CN rồi nên đặt công thức như thế được hoặc để đầy đủ bạn có thể đặt như sau =IF(C$5="CN", TRUE, FALSE)
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội