Nguyễn Thị Bích 
Nguyễn Thị Bích 
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 218 lượt xem

Sao mình k bôi dc màu của riêng ngày CN vậy mình toàn bôi hết cả bảng là

Sao mình k bôi dc màu của riêng ngày CN vậy mình toàn bôi hết cả bảng là sao?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 218 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích  23:03 - Mar 01, 2020
Chào bạn bạn vui lòng chú ý phần cố định C$5 = "CN"
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Bích  23:03 - Mar 01, 2020
Chào bạn bạn vui lòng chú ý phần cố định C$5 = "CN"
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông