Kiều Trang
Kiều Trang
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 442 lượt xem

mình có thể vừa code và lưu file ng xlsm được không? hay phải khi hoàn thành

mình có thể vừa code và lưu file dạng .xlsm được không? hay phải khi hoàn thành viết code và chạy thử thì mới nên lưu. Sau khi viết xong mình có thể viết thêm code mới vào file cũ không?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 442 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Kiều Trang 23:03 - Mar 04, 2020
Chào bạn khi bạn làm xong file bạn lưu định dạng *.xlsm, khi hoàn thành hay trước khi bạn đều có thể lưu, và code bạn có thể thoải mái chỉnh.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội