Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 87 lượt xem

số liệu trong bảng cân đối kế toán lấy ở bên dự nợ có cuối kỳ hay

số liệu trong bảng cân đối kế toán lấy ở bên dự nợ, có cuối kỳ hay lấy ở bên phát sinh nợ có ah
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 87 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Tâm 22:03 - Mar 06, 2020
Bạn nhìn trên các báo cáo nhé: nếu nó là số cuối năm/ đầu năm thì bạn lấy ở số dư, nếu nó là số trong kỳ thì bạn lấy ở cột phát sinh trong kỳ bạn ăn. Nhìn vào trực tiếp báo cáo của mình đó
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội