Trần Thị Hương
Trần Thị Hương
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 280 lượt xem

mình có 2 bảng dữ liệu 1 bảng là hàng xuất ký gửi1 bảng là sách nhập

Thầy ơi cho em hỏi mình có 2 bảng dữ liệu 1 bảng là hàng xuất ký gửi,1 bảng là sách nhập trả về,vậy bây giờ mình dùng hàm nào để được sách thực bán ạ
Em cảm ơn thầy.
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 280 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Thị Hương 21:03 - Mar 12, 2020
cách xử lý:
1. Nên copy dữ liệu vào cùng 1 file (mỗi bảng 1 sheet), hạn chế làm việc trên nhiều file.
2. Dùng hàm SUMIFS (hoặc SUMIF) để tính tổng số lượng trả về của từng mặt hàng
3. Lấy tổng số lượng ký gửi của từng mặt hàng (dùng SUMIFS để tính) trừ đi tổng số hàng trả về (ở bước 2) sẽ ra kết quả số hàng thực bán của từng mặt hàng
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội