Huỳnh Thị Ngọc Hưng 
Huỳnh Thị Ngọc Hưng 
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 41 lượt xem

mình đang muốn làm phiếu lương nhân viên mà sử dụng data validation nhưng

Chào thầy, mình đang muốn làm phiếu lương nhân viên mà sử dụng data validation, nhưng nếu trong phiếu lương có dòng phụ cấp phải lấy sum từ 3 cột nhỏ từ bảng lương cộng lại, thì mình sẽ set công thức điều kiên như thế nào

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 41 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thị Ngọc Hưng  15:12 - Dec 29, 2020

Chào bạn 3 dòng nhỏ đó có điều kiện nào lấy ra không?

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thị Ngọc Hưng  16:12 - Dec 29, 2020
Ý là thay vì bảng lương phụ cấp chỉ có 1 cột, thì trong bảng lương chia làm 3 côt (phụ cap đt, phụ cấp đi lại, phụ cấp khac), nhưng khi mình cho phiêu lương thì chỉ cần sum lại và hiển thị trên 1 dòng phụ cấp trên phiếu lương thôi
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thị Ngọc Hưng  16:12 - Dec 29, 2020

Chào bạn vậy bạn phải thiết kế cột đó là từng dòng rồi dùng hàm tìm kiếm lấy len nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thị Ngọc Hưng  16:12 - Dec 29, 2020
Nếu dùng Vlookup thì chỉ lấy đc 1 cột, nên nếu lấy 3 cột cộng lại thì set công thức ntn ạ
Vỗ tay vỗ tay
Huỳnh Thị Ngọc Hưng  16:12 - Dec 29, 2020

bạn phải có 3 cột riêng lẻ để lấy thì mới được. bạn lấy tổng ở chỗ nào thì lấy vlookup theo điều kiện ở đó.

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội