Nguyễn Thịnh
Nguyễn Thịnh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 104 lượt xem

thiết lập số dòng chỉ các bút toán trong ngày thôi bạn sang ngày hôm sau

thiết lập số dòng chỉ các bút toán trong ngày thôi bạn, sang ngày hôm sau có đc ko
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 104 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thịnh 03:03 - Mar 12, 2020
Đếm số dòng của 1 nghiệp vụ với mực đích để khi bạn lấy dữ liệu (lập chứng từ thì chi) thì lấy hết dữ liệu của 1 nghiệp vụ đó bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội