Đỗ Thị Thắm
Đỗ Thị Thắm
Thảo luận 0 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 143 lượt xem

Cô ơi số dòng đếm nhằm mục đích j ạ. Ở mẩu...

Cô ơi số dòng đếm nhằm mục đích j ạ. Ở mẩu sổ nkc thì đó là ô số thứ tự dòng để chuyển sang ghi sổ cái. Đếm số dòng e nghĩ là k cần thiết
Thảo luận 0 câu trả lời
Lượt xem 143 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông