Đặng Thùy Dung
Đặng Thùy Dung
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 244 lượt xem

là câu đầu tiên tại sao tham số là 0 ạ?

Ad ơi, cho mình hỏi là câu hỏi đầu tiên, tại sao tham số là 0 ạ?
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 244 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đặng Thùy Dung 22:03 - Mar 12, 2020
Hàm EOMONTH có cấu trúc là =EOMONTH([Thời gian bắt đầu], [Số tháng]), trong đó:
- Thời gian bắt đầu: phải là dữ liệu dạng thời gian (đủ ngày tháng năm)
- Số tháng: là khoảng cách tháng tính từ thời gian bắt đầu. Nếu số tháng = 0 thì là tại chính tháng đó.
Thường xét ngày cuối tháng hay dùng tham số = 0
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội