Bùi Hoàng Linh
Bùi Hoàng Linh
Thảo luận 5 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 203 lượt xem

nếu mình muốn đếm ngày làm việc trong tháng 6 năm 2020 của Nam có các ngày

nếu mình muốn đếm ngày làm việc trong tháng 6 năm 2020 của Nam, có các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7,ngày chủ nhật nghỉ, và có ngày 01 và 02 tháng 6 là ngày nghỉ lễ thì mình viết công thức hàm thế nào thầy?

Thảo luận 5 câu trả lời
Lượt xem 203 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Bùi Hoàng Linh 13:08 - Aug 28, 2020

Chào bạn bạn sẽ viết công thức như sau:

=NETWORKDAYS.INTL(Ngày bắt đầu,Ngày kết thúc,"1111011",[Vùng chứa ngày nghỉ lễ])

Trong đó thứ nào bạn muốn tính cho bằng 0 và không muốn tính cho bằng 1 Tính từ thứ hai trở đi.

[Vùng chứa ngày lễ] không bắt buộc nhé.

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Hoàng Linh 15:08 - Aug 28, 2020

ý em là trong tháng 6 có ngày mùng 1 và mùng 10 là ngày lễ thì mình làm như thế nào thầy

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Hoàng Linh 15:08 - Aug 28, 2020

Bạn nhập các ngày nghỉ lễ vào 1 vùng ô, ví dụ:

ô A1 nhập ngày 01/06/2020, ô A2 nhập ngày 10/06/2020.

Còn ngày làm việc bạn nhập vào các ô C1 là ngày bắt đầu: 01/06/2020, ô C2 là ngày kết thúc: 30/06/2020

Khi đó trong hàm NETWORKDAYS.INTL bạn viết:

=NETWORKDAYS.INTL(C1, C2, "1111011", A1:A2)

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Hoàng Linh 15:08 - Aug 28, 2020

bạn tham khảo hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm networkdays.intl:

https://gitiho.com/blog/dem-ngay-lam-...

Vỗ tay vỗ tay
Bùi Hoàng Linh 15:08 - Aug 28, 2020

mình đã hiểu cảm ơn thầy và Gitiho

Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông