Đỗ Nguyệt Thanh
Đỗ Nguyệt Thanh
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 363 lượt xem

mình đang học đến phần 29 Những code macro trong vba excel làm ví dụ

Thầy ơi, mình đang học đến phần 2.9 - Những code hay sử dụng để ghi macro, làm ví dụ 1 "Khu vực - bỏ trùng" những không thực hiện được. Mình cũng chọn biểu tượng "Bỏ trùng" nhưng không thực hiện gì cả
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 363 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đỗ Nguyệt Thanh 18:03 - Mar 15, 2020
có thể danh sách của bạn không có dữ liệu trùng nên không có gì xảy ra. Bạn thử tạo 1 danh sách chắc chắn có giá trị trùng lặp, sau đó record thao tác bỏ trùng (thẻ data > remove duplicates) rồi xem code thu được là gì.
Khi nhập thêm giá trị trùng lặp vào rồi chạy code đó xem có xóa bỏ các giá trị trùng lặp không
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội