Trần Đình Thông
Trần Đình Thông
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 212 lượt xem

Khi thực hiện bổ trùng như hướng dẫn sao không sắp lại như bài giảng

Thầy cho em hỏi. Khi thực hiện bổ trùng như hướng dẫn. sao không sắp lại như bài giảng mà nó có khoảng ô trống
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 212 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Trần Đình Thông 10:06 - Jun 04, 2020
Chào bạn, bạn chọn danh sách có mở rộng không?
Vỗ tay vỗ tay
Trần Đình Thông 10:06 - Jun 04, 2020
Đúng là quy trình của việc lọc dữ liệu trùng lặp là phải kết hợp cả việc sắp xếp lại dữ liệu để loại bỏ các ô trống xen kẽ.
Bạn có thể record 1 macro gồm cả 2 thao tác này nhé.
Ngoài ra bạn chú ý các ô trống đó có phải thực sự là ô trống hay không, vì nhiều trường hợp ô chứa 1 dấu cách sẽ không phải ô trống, dù cho chúng ta nhìn bằng mắt thường tưởng như ô trống.
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội