HIền Nguyễn
HIền Nguyễn
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 240 lượt xem

Việc định ng dữ liệu có ảnh hưởng đến kết quả vlookup hlookup không?

Việc định dạng dữ liệu có ảnh hưởng đến kết quả vlookup, hlookup không?
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 240 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
HIền Nguyễn 15:03 - Mar 18, 2020
Chào bạn tùy từng trường hợp, và cách định dạng của bạn nhé, ví dụ bạn custom thì nhìn là một kiểu nhưng excel lại dò tìm theo một kiểu
Vỗ tay vỗ tay
HIền Nguyễn 22:03 - Mar 24, 2020
Không có file bài tập cho phần này ạ
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội