Đoàn Huyền
Đoàn Huyền
Thảo luận 2 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 205 lượt xem

HI LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỒNG HÀM countif với hàm vlookup

HI LÀM THẾ NÀO ĐỂ LỒNG HÀM countif với hàm vlookup
Thảo luận 2 câu trả lời
Lượt xem 205 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 08:08 - Aug 10, 2020
Chào bạn nguyên tắc hàm là kết quả hàm con là điều kiện của hàm mẹ, ở đây countif thường có thể trả ra là đối số thứ 3 của hàm vlookup.
Bạn viết như sau:
=Vlookup(giatri, bangdulieu, countif(vung,giatri),true)
Vỗ tay vỗ tay
Đoàn Huyền 09:08 - Aug 10, 2020
Bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé, có hướng dẫn chi tiết cách lồng hàm countif với hàm vlookup:
https://blog.gitiho.com/lam-the-nao-l...
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội