Nguyễn Thị Minh Tâm
Nguyễn Thị Minh Tâm
Thảo luận 1 thảo luận
Vỗ tay 0 vỗ tay
Lượt xem 183 lượt xem

oi ng cụ dụng có giá trị quá nhỏ có cần phân bổ không ah

Cô oi công cụ dụng có giá trị quá nhỏ có cần phân bổ không ah
Thảo luận 1 câu trả lời
Lượt xem 183 lượt xem
Vỗ tay vỗ tay
Nguyễn Thị Minh Tâm 07:03 - Mar 22, 2020
nhỏ quá hạch toán luôn vào chi phí tronng kỳ bạn ạ, phân bổ nhỏ lẻ quá bạn
Vỗ tay vỗ tay
Câu hỏi liên quan
@ 2020 - Bản quyền của Công ty cổ phần công nghệ giáo dục Gitiho Việt Nam
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0109077145, cấp bởi Sở kế hoạch và đầu tư TP. Hà Nội
Giấy phép mạng xã hội số: 588, cấp bởi Bộ thông tin và truyền thông